GeoZoo » Ryba » Akwarystyka » Życie rodzinne ryb
Życie rodzinne ryb

Życie rodzinne ryb

Życie rodzinne ryb przebiega różnie w zależności od gatunku. Niektóre ryby żyją w samotności. Inne gatunki tworzą pary. Istnieją również ryby, które bytują w małych haremach. Stada tego rodzaju złożone są z jednego samca lub samicy i kilku partnerów przeciwnej płci.

Życie rodzinne ryb przybiera różne formy życia codziennego. Można to  zaobserwować w hodowlanych warunkach. U ryb podobnie, jak u innych stworzeń istnieje partnerstwo monogamiczne.  U zwierząt monogamia nie jest częstym przypadkiem. Występuje rzadko w świecie ryb. Takie zachowanie widoczne jest tylko u niektórych gatunków.

Jeden samiec z jedną samicą nie jest często spotykanym zjawiskiem. Skalary z gromady promieniopłetwych i rodziny pielęgnicowatych są monogamiczne. Tworzą silne związki partnerskie. Skalar znany jest, jako żaglowiec. Jest to jeden z najbardziej popularnych gatunków wśród hodowlanych ryb akwariowych. Skalary niejednokrotnie same dobierają się w pary.

Zachowanie godowe ryb

Życie rodzinne ryb widoczne jest w akwarium domowym. Wiele ryb przejawia silny popęd płciowy. Posiadają wykształcone zachowania godowe. Są one koniecznym wstępem do zakończonego sukcesem aktu płciowego. Rytuały godowe sygnalizują gotowość do rozrodu i służą zapłodnieniu, które u większości gatunków przebiega poza organizmem.

Życie rodzinne ryb obserwowane w domowym zbiorniku pozwala lepiej zrozumieć jego znaczenie i przebieg. Rytuały godowe polegają na wykonywaniu charakterystycznych ruchów. Często samica z samcem zbliżają się do siebie pod pewnym kątem. Wykonują często pełne namiętności tańce. Zachowania godowe ryb wyraźnie różnią się w zależności od gatunku.

W czasie godów często zmienia się ubarwienie samców i rysunek na ich skórze. Rozmaity repertuar godowy posiadają przeważnie ryby opiekujące się potomstwem. Doskonale można to zaobserwować w przypadku pielęgnic, które wyróżniają się wielkim bogactwem rytuałów godowych.

Gatunki, które nie opiekują się potomstwem zachowanie godowe mają słabo zaznaczone.

Cztery złote rybki

Opieka nad potomstwem

Życie rodzinne ryb opiekujących się potomstwem posiada kilka modeli. Opieką może zajmować się matka i ojciec. W takim przypadku rodzice pełnią te same zadania. Narybkiem często zajmują się ryby jajorodne. Polega to na wachlowaniu jaj i świeżo wyklutych larw, w celu zapewnienia odpowiedniej dawki tlenu. Do rodziców należy również utrzymanie ikry w czystości.

Opieka nad narybkiem kończy się, gdy larwy są zdolne do samodzielnego pływania.

Bardzo zaawansowana opieka nad potomstwem występuje u pielęgnic. Opiekują się one pływającymi larwami i  małymi rybkami przez długi czas. Zwierzęta te dbają o pokarm dla potomstwa i chronią je przed drapieżnikami. Może polegać to na mąceniu podłoża, żeby zapewnić młodym cząstki pokarmowe.

Życie rodzinne ryb ciekawie przebiega u gatunków żyworodnych. Cały przebieg zapłodnienia i rozwój młodych rybek odbywa się bezpiecznie w brzuchu samicy. Popularnym przedstawicielem tej grupy są gupiki. Samica niektórych ryb przechowuje w pysku jaja i świeżo wyklute larwy. Kryjówkę opuszczają młode rybki, które w razie niebezpieczeństwa do niej wracają. Przykładem są pielęgnice z afrykańskich jezior tektonicznych.

W innych przypadkach wychowaniem potomstwa zajmuje się jedna ze stron. Może być to samica lub samiec. Każdej z płci przypadają odmienne funkcje. Czasami o potomstwo troszczy się samica. Natomiast samiec ochrania rodzinne terytorium. Większość ryb nie opiekuje się swoim potomstwem. Z tego powodu składa dużą ilość ikry, żeby część przeżyła. Do miliona jajeczek może złożyć miętus, który żyje w Polsce.  

Zasady łączenia gatunków

Życie rodzinne ryb uzależnione jest od wielu czynników. Dobre samopoczucie ryb warunkuje spełnienie ich specjalnych wymagań gatunkowych. Do prawidłowego rozwoju tych zwierząt potrzebne są odpowiednie warunki zbliżone do życia ich w środowisku naturalnym.

Warunkuje to:

  • odpowiednio urządzone akwarium,
  • zastosowanie najlepszych rozwiązań technicznych,
  • odpowiednia opieka i obserwacja ryb,
  • zapewnienie rybom zbilansowanej diety.

Fachowa opieka przedłuża rybom życie, pomaga w rozrodzie i przyjściu na świat zdrowego potomstwa. Nie wolno popełniać błędów w utrzymaniu ryb. Trzeba pamiętać, że ich długość życie często zależy od ich opiekuna. Warto jest łączyć ryby pochodzące z różnych szczepów genetycznych w celu poszerzenia puli genetycznej u potomstwa.

Należy kontrolować krzyżowanie blisko spokrewnionych ze sobą ryb.

Podejmowane próby łączenia ryb powinny polegać na kojarzeniu osobników pochodzących z takich samych lub podobnych biotypów czy regionów. W ten sposób można stworzyć optymalne warunki życia rodzinnego ryb.

Ryby do hodowli powinny być dobierane umiejętnie. Trzeba wziąć pod uwagę tolerancję gatunkową i wymagania terytorialne. Ważne jest także zachowania socjalne i życie w stadach. Dobrze dobrana para rybich okazów wyda na świat potomstwo zdrowe i pozbawione wad genetycznych.

Podsumowując życie rodzinne ryb jest bardzo interesujące i urozmaicone. Warto jest zaobserwować je w domowym akwarium. Barwne rytuały godowe i pełne wdzięku tańce świadczą o silnym popędzie płciowym ryb. Część ryb wychowuje swoje potomstwo. Niektóre samce pilnują ikry i wylęgu. Większość rybich okazów nie zajmuje się swoim potomstwem.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Quiz Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]

Scroll to Top