Zakazy dotyczące zwierząt domowych

Zakazy dotyczące zwierząt domowych

01/04/2022 Wyłączono przez AKS
Podziel się

Zakazy dotyczące zwierząt domowych obejmują stworzenia, które tradycyjnie mieszkają z ludźmi w ich domach. Mogą również przebywać w innych pomieszczeniach, które spełniają określone wymogi. Zwierzęta te utrzymywane są przez człowieka do jego towarzystwa. Mają one prawo przebywać w najbliższym otoczeniu ludzkim, jako członek rodziny.

Zakazy dotyczące zwierząt domowych zostały określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. W Rozdziale 2 ustawy zostały zawarte zasady postępowania ze zwierzętami domowymi. Mowa jest w nim o humanitarnym traktowaniu zwierzęcia poprzez uwzględnienie jego potrzeb, ochrony i opieki. W rozdziale tym zabronione jest trzymanie zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, powyżej 12 godzin w ciągu doby.

Obowiązujące zakazy

W świetle obowiązujących przepisów nie wolno również trzymać zwierząt domowych na uwięzi, powodującej u nich cierpienie bądź uszkodzenie ciała. Każde zwierzę domowe nie może mieć ograniczonej możliwości niezbędnego ruchu. Przy czym długość uwięzi nie może wynosić poniżej 3 metrów. Należy zapewnić zwierzęciu pomieszczenie, które chronić je będzie przed upałami, zimnem i opadami atmosferycznymi.

Zakazy dotyczące zwierząt domowych mają chronić zwierzęta przed złym traktowaniem. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu i nabywanie zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach. Psy i koty nie można wprowadzać do obrotu i nabywać poza miejscem ich chowu i hodowli.

Nie można prowadzić targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych.

Zabronione jest również rozmnażanie psów i kotów w celach handlowych. Pies nie powinien biegać bez kontroli człowieka za wyjątkiem ogrodzonego terenu prywatnego. Psy i koty można nabywać od organizacji społecznych i podmiotów, które prowadzą schroniska dla zwierząt. W tym przypadku statutowym celem działania tych organizacji musi być ochrona zwierząt.

Zabronione jest odławianie zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt. Nie wolno utrzymywać psy rasy agresywnej albo prowadzić ich hodowli bez zezwolenia wydanego przez wójta. Psy te nie mogą być trzymane w warunkach zagrażających zwierzętom i ludziom.

Ustawa o ochronie zwierząt powstała w celu poprawienia ich losu, ale nie jest w pełni skuteczna.

Podsumowując zakazy dotyczące zwierząt domowych powinny być przestrzegane przez wszystkie osoby, których one dotyczą. Jednak obowiązujące przepisy łamane są przez niektórych ludzi, trzymających w domu zwierzęta domowe lub prowadzących ich hodowlę. Należy nie zapominać, że każde zwierzę jako istota żyjąca, zdolna jest do odczuwania cierpienia.


ZOBACZ TAKŻE

5 Ciekawostek o polatuchach

5 Ciekawostek o polatuchach

5 Ciekawostek o polatuchach zobrazuje bardziej życie tych niezwykłych gryzoni z rodziny wiewiórkowatych. Należą one do plemienia polatuchów. Zwierzęta te ...
Czytaj Dalej
Polski owczarek nizinny

Polski owczarek nizinny

Polski owczarek nizinny to średniej wielkości pies pasterski. Posiada silny instynkt stróżowania. Jest psem wesołym i odważnym, ale jednocześnie dosyć ...
Czytaj Dalej
Żywienie i zdrowie pawia

Żywienie i zdrowie pawia

Żywienie i zdrowie pawia może zależeć od ludzkiego wsparcia. Zwierzęta osłabione, chore czy okaleczone, które żyją w na wolności często ...
Czytaj Dalej
12 Zasad prawidłowej opieki nad kotami

12 Zasad prawidłowej opieki nad kotami

12 Zasad prawidłowej opieki nad kotami to zbilansowana dieta i ochrona kotów przed chorobami. To również właściwa pielęgnacja i odpowiednia ...
Czytaj Dalej
Kojce dla psa

Kojce dla psa

Kojce dla psa mogą być zewnętrzne lub wewnętrzne. Muszą zapewniać czworonogowi poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Według polskiego prawa kojec dla ...
Czytaj Dalej
Karaś ozdobny

Karaś ozdobny

Karaś ozdobny to królestwo: zwierząt, typ: strunowce, gromada: promieniopłetwe. Należy on do rzędu karpiokształtnych i rodziny karpiowatych. Jest to jeden ...
Czytaj Dalej
Opieka nad golcem piaskowym

Opieka nad golcem piaskowym

Opieka nad golcem piaskowym niekiedy zależy od ludzkiego wsparcia. Zwierzęta osłabione, chore czy okaleczone, które żyją na wolności często są ...
Czytaj Dalej
Najszybszy pies

Najszybszy pies

Najszybszy pies świata to zdecydowanie greyhound, który należy do chartów. Potrafi pokonać w krótkim przedziale czasowym daleki dystans. Charty są ...
Czytaj Dalej
Paw

Paw

Paw należy do świata: zwierząt, typu: strunowców, gromady: ptaków, rzędu: grzebiących, rodziny: kurowatych. Jest to podrodzina bażantów. Paw uznawany jest ...
Czytaj Dalej
Rozwolnienie u kota

Rozwolnienie u kota

Rozwolnienie u kota to inaczej biegunka. Jest to nadmierna objętość kału albo schorzenie polegające na zwiększeniu zawartości wody w kale ...
Czytaj Dalej
50 Ciekawostek o zwierzętach

50 Ciekawostek o zwierzętach

50 Ciekawostek o zwierzętach przedstawia ich życie w różnych środowiskach. Niektóre prowadzą nocny tryb życia, a inne zapadają w sen ...
Czytaj Dalej
Ryby chodzące po lądzie

Ryby chodzące po lądzie

Ryby chodzące po lądzie zostały odkryte przez badaczy i naukowców. Tego rodzaju umiejętność zwierzęta te nabyły na przestrzeni lat. Przekazały ...
Czytaj Dalej