GeoZoo » Zoologia » Zakazy dotyczące zwierząt domowych
Zakazy dotyczące zwierząt domowych

Zakazy dotyczące zwierząt domowych

Zakazy dotyczące zwierząt domowych obejmują stworzenia, które tradycyjnie mieszkają z ludźmi w ich domach. Mogą również przebywać w innych pomieszczeniach, które spełniają określone wymogi. Zwierzęta te utrzymywane są przez człowieka do jego towarzystwa. Mają one prawo przebywać w najbliższym otoczeniu ludzkim, jako członek rodziny.

Zakazy dotyczące zwierząt domowych zostały określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. W Rozdziale 2 ustawy zostały zawarte zasady postępowania ze zwierzętami domowymi. Mowa jest w nim o humanitarnym traktowaniu zwierzęcia poprzez uwzględnienie jego potrzeb, ochrony i opieki. W rozdziale tym zabronione jest trzymanie zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, powyżej 12 godzin w ciągu doby.

Obowiązujące zakazy

W świetle obowiązujących przepisów nie wolno również trzymać zwierząt domowych na uwięzi, powodującej u nich cierpienie bądź uszkodzenie ciała. Każde zwierzę domowe nie może mieć ograniczonej możliwości niezbędnego ruchu. Przy czym długość uwięzi nie może wynosić poniżej 3 metrów. Należy zapewnić zwierzęciu pomieszczenie, które chronić je będzie przed upałami, zimnem i opadami atmosferycznymi.

Zakazy dotyczące zwierząt domowych mają chronić zwierzęta przed złym traktowaniem. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu i nabywanie zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach. Psy i koty nie można wprowadzać do obrotu i nabywać poza miejscem ich chowu i hodowli.

Nie można prowadzić targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych.

Zabronione jest również rozmnażanie psów i kotów w celach handlowych. Pies nie powinien biegać bez kontroli człowieka za wyjątkiem ogrodzonego terenu prywatnego. Psy i koty można nabywać od organizacji społecznych i podmiotów, które prowadzą schroniska dla zwierząt. W tym przypadku statutowym celem działania tych organizacji musi być ochrona zwierząt.

Zabronione jest odławianie zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt. Nie wolno utrzymywać psy rasy agresywnej albo prowadzić ich hodowli bez zezwolenia wydanego przez wójta. Psy te nie mogą być trzymane w warunkach zagrażających zwierzętom i ludziom.

Ustawa o ochronie zwierząt powstała w celu poprawienia ich losu, ale nie jest w pełni skuteczna.

Podsumowując zakazy dotyczące zwierząt domowych powinny być przestrzegane przez wszystkie osoby, których one dotyczą. Jednak obowiązujące przepisy łamane są przez niektórych ludzi, trzymających w domu zwierzęta domowe lub prowadzących ich hodowlę. Należy nie zapominać, że każde zwierzę jako istota żyjąca, zdolna jest do odczuwania cierpienia.


ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]

Scroll to Top