GeoZoo » Zoologia » Zakazy dotyczące zwierząt domowych
Zakazy dotyczące zwierząt domowych

Zakazy dotyczące zwierząt domowych

Zakazy dotyczące zwierząt domowych obejmują stworzenia, które tradycyjnie mieszkają z ludźmi w ich domach. Mogą również przebywać w innych pomieszczeniach, które spełniają określone wymogi. Zwierzęta te utrzymywane są przez człowieka do jego towarzystwa. Mają one prawo przebywać w najbliższym otoczeniu ludzkim, jako członek rodziny.

Zakazy dotyczące zwierząt domowych zostały określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. W Rozdziale 2 ustawy zostały zawarte zasady postępowania ze zwierzętami domowymi. Mowa jest w nim o humanitarnym traktowaniu zwierzęcia poprzez uwzględnienie jego potrzeb, ochrony i opieki. W rozdziale tym zabronione jest trzymanie zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, powyżej 12 godzin w ciągu doby.

Obowiązujące zakazy

W świetle obowiązujących przepisów nie wolno również trzymać zwierząt domowych na uwięzi, powodującej u nich cierpienie bądź uszkodzenie ciała. Każde zwierzę domowe nie może mieć ograniczonej możliwości niezbędnego ruchu. Przy czym długość uwięzi nie może wynosić poniżej 3 metrów. Należy zapewnić zwierzęciu pomieszczenie, które chronić je będzie przed upałami, zimnem i opadami atmosferycznymi.

Zakazy dotyczące zwierząt domowych mają chronić zwierzęta przed złym traktowaniem. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu i nabywanie zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach. Psy i koty nie można wprowadzać do obrotu i nabywać poza miejscem ich chowu i hodowli.

Nie można prowadzić targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych.

Zabronione jest również rozmnażanie psów i kotów w celach handlowych. Pies nie powinien biegać bez kontroli człowieka za wyjątkiem ogrodzonego terenu prywatnego. Psy i koty można nabywać od organizacji społecznych i podmiotów, które prowadzą schroniska dla zwierząt. W tym przypadku statutowym celem działania tych organizacji musi być ochrona zwierząt.

Zabronione jest odławianie zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt. Nie wolno utrzymywać psy rasy agresywnej albo prowadzić ich hodowli bez zezwolenia wydanego przez wójta. Psy te nie mogą być trzymane w warunkach zagrażających zwierzętom i ludziom.

Ustawa o ochronie zwierząt powstała w celu poprawienia ich losu, ale nie jest w pełni skuteczna.

Podsumowując zakazy dotyczące zwierząt domowych powinny być przestrzegane przez wszystkie osoby, których one dotyczą. Jednak obowiązujące przepisy łamane są przez niektórych ludzi, trzymających w domu zwierzęta domowe lub prowadzących ich hodowlę. Należy nie zapominać, że każde zwierzę jako istota żyjąca, zdolna jest do odczuwania cierpienia.


ZOBACZ TAKŻE

Jak psu założyć kaganiec?

Jak psu założyć kaganiec?

Jak psu założyć kaganiec? Założenie psu kagańca wymaga przygotowania. Należy dostosować go do rozmiaru psiego pyska. Najczęściej kaganiec w miejscach ...
Jakie ptaki tracą okresowo zdolność lotu

Jakie ptaki tracą okresowo zdolność lotu?

Jakie ptaki tracą okresowo zdolność lotu? Niektóre ptaki tracą okresowo zdolność do lotu. Jest to związane z ich naturalnym środowiskiem ...
Najmniejszy gatunek dzikiego kota na świecie

Najmniejszy gatunek dzikiego kota na świecie

Najmniejszy gatunek dzikiego kota na świecie to kotek rudy, który nazywany jest również kotem rdzawym. Należy on do rodziny kotowatych ...
Żywienie i zdrowie ślimaków

Żywienie i zdrowie ślimaków

Żywienie i zdrowie ślimaków wpływa na ich dobrostan. Stanowią one najliczniejszą gromadę mięczaków. Zwierzęta te bytują na lądzie i w ...
Opieka nad gurami olbrzymim

Opieka nad gurami olbrzymim

Opieka nad gurami olbrzymim nie jest skomplikowana, ale wymaga od akwarysty podstawowej wiedzy w temacie zakupionego gatunku. W środowisku naturalnym ...
Mastomys

Mastomys

Mastomys to królestwo: zwierząt, gromada: ssaków i rząd: gryzoni. Należy ona do rodziny myszowatych i podrodziny myszy. Gryzoń ten wywodzi ...