GeoZoo » Ptak » Ptasi słuch
Ptasi słuch

Ptasi słuch

Ptasi słuch odgrywa w życiu ptaków znaczącą rolę. Wchodzi on w skład układu nerwowego i jest doskonałym narządem zmysłu. Większość ptasich gatunków odznacza się dużą ruchliwością i aktywnością. Z tego względu ptaki posiadają wyostrzone zmysły i szybki refleks.

Ptasi słuch ma wpływ na rozwój, kondycję i zdrowie ptaków. Ptaki są uznawane za bardzo inteligentne stworzenia. Ptasi słuch w znacznym stopniu przewyższa ludzki. Stworzenia te potrafią rozpoznać ultradźwięki. Jest to narząd przedsionkowo – ślimakowy, który uważany jest za narząd słuchu i równowagi.

Anatomia ptasich uszu

Ptasi słuch jest bardzo istotnym narządem zmysłu w ich życiu. Ptaki w odróżnieniu od ssaków nie posiadają małżowin usznych. Natomiast gruczoły woszczynowe mają tylko niektóre gatunki. Narząd słuchu ptaków otoczony jest wianuszkiem piór. Ptaki podobnie, jak zwierzęta domowe wrażliwe są na głośne i niespodziewane dźwięki.

Ptasi słuch pomaga skrzydlakom w zdobyciu pożywienie, rozmnażaniu  i przetrwaniu. Jest lepiej rozwinięty u ptaków, niż u ssaków. Główne struktury ucha ptaka, są podobne do struktur innych kręgowców. Ptasie uszy umiejscowione są dobrzusznie i tylnie do oczu. Jednak nie wszystkie ptaki rozróżniają jednakowo dźwięki.

Ptasi słuch zbudowany jest z:

  • ucha zewnętrznego,
  • ucha środkowego,
  • ucha wewnętrznego.

Ucho zewnętrzne tworzy jedynie przewód słuchowy zewnętrzny. Kończy się on na bocznej powierzchni głowy otworem słuchowym zewnętrznym. Otacza go niewielki wianuszek z piór. Przewód słuchowy zewnętrzny jest krótki i ma prosty przebieg.

U ptaków nie występuje małżowina uszna.

Ucho środkowe umiejscowione jest w jamie bębenkowej. Błona bębenkowa jest duża i łatwo ją uszkodzić, ale jest łatwa do badania. Błona bębenkowa nawiązuje łączność za pomocą jednej kosteczki słuchowej, jakim jest słupek. Przewodzenie fal dźwiękowej w jamie bębenkowej odbywa się przy udziale słupka.

Ucho wewnętrzne obejmuje narząd przedsionkowy i narząd ślimakowy. Narząd przedsionkowy zbudowany jest z błędnika błoniastego i błędnika kostnego. Najważniejszą częścią składową narządu ślimakowego jest przewód ślimakowy. Nie jest on skręcony spiralnie, tylko nieznacznie zakrzywiony. Przypomina on zgiętą rurkę. Jest krótszy, niż u ssaków, ale posiada grubszą warstwę komórek czuciowych.

Ptasi słuch rzadko atakowany jest przez choroby. Zapalenie ucha zewnętrznego zdarza się sporadycznie. Następuje wówczas świąd w okolicach otworów usznych i sklejenie piór wydzieliną uszną. Przy zapaleniu ucha środkowego i wewnętrznego mogą wystąpić: kręcz szyi i zaburzenia przedsionkowe. Leczenie tej choroby przeprowadza lekarz weterynarii.

Zwierzęta potrafią liczyć - Papuga

Rola ptasiego słuchu

Ptasi słuch jest znacznie lepiej rozwinięty, niż u ludzi. Bodźce mechaniczne, które wywoływane są przez fale dźwiękowe zostają przetwarzane na impulsy nerwowe w ślimaku. Natomiast mechanoreceptory dostarczają ptakom informacji o postawie i  ruchach głowy w stosunku do podłoża. Za te obie funkcje odpowiedzialne jest ucho wewnętrzne.

Ucho wewnętrzne przetwarza bodźce mechaniczne wywoływane zmianą pozycji głowy i dźwiękami na impulsy nerwowe. Jest to bardzo delikatny narząd. W takiej formie przekazywane są do włókien nerwowych, które biegną przez przewód słuchowy wewnętrzny. Wszystkie narządy zmysłów połączone są z korą mózgową. Oznacza to, że zwierzęta wiedzą, co rejestrują.

Ptasi słuch dostosowany jest do trybu życia ptaków i jest bardzo dobrze funkcjonującym ptasim zmysłem. Nie jest on jednak rozwinięty jednakowo u wszystkich gatunków, ponieważ wykorzystywany jest w różnych celach. Narząd ten pozwala zlokalizować pokarm i ochronić ptaki przed niebezpieczeństwem.

Skrzydlaki mają wyostrzony słuch, co sprawia, że słyszą szmery swej ofiary, nawet pod grubą warstwą liści.

Ptasi słuch pełni bardzo istotną rolę w życiu tych inteligentnych stworzeń. Najbardziej rozwinięte są zmysły: wzroku i słuchu, które znacznie górują nad ludzkimi. Dzięki tym narządom ptaki rozpoznają się wzajemnie i potrafią wychwycić ultradźwięki. Ptasie zmysły wzajemnie się uzupełniają i pomagają ptakom w codziennym bytowaniu i poznawaniu tajemnic świata.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Quiz Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]