GeoZoo » Ptak » Opieka nad pingwinami
Opieka nad pingwinami

Opieka nad pingwinami

Opieka nad pingwinami żyjącym na wolności czasami uzależniona jest od ludzkiego wsparcia. Zwierzęta osłabione, chore czy okaleczone żyjące w środowisku naturalnym często są bezradne. W takiej sytuacji narażone są na różne niebezpieczeństwa związane również ze zmianami klimatycznymi.

Opieka nad pingwinami dotyczy zwierząt żyjących na wolności, jak i w niewoli. Ptaki te w naturze najliczniej zamieszkują Antarktydę i sąsiednie wybrzeża Ameryki Południowej. W pobliżu Nowej Zelandii żyje najwięcej pingwinów. Na północ od równika bytuje jedyny gatunek, jakim jest pingwin równikowy. Pingwiny przylądkowe żyją w południowej Afryce.

Życie pingwinów w ZOO

Opieka nad pingwinami w ogrodach zoologicznych przekłada się na ich długość życia. Pingwiny w swojej diecie powinny mieć zapewnione ryby i suplementy. Podawanie posiłku we właściwej formie i o tej samej porze wpływa korzystnie na funkcjonowania tych ptaków. Mogą również pływać w zbiorniku i zdobywać pokarm z wody.

W polskich ogrodach zoologicznych wylęgają się zdrowe pisklęta. Odtworzone jest tam naturalne środowisko tych zwierząt. Podoba się to szczególnie osobom zwiedzającym. Jest tam wspaniały raj dla mieszkańców ZOO. Pingwiny w ogrodach zoologicznych żyją dłużej niż na wolności.

Pracownicy ogrodów zoologicznych są pod tym względem bardzo dobrze przeszkoleni. Wszystkie pingwiny, zarówno dorosłe, jak i młode mają zapewnione higieniczne warunki bytowania i opiekę medyczną. Pisklęta przychodzące na świat objęte są opieką weterynaryjną i otrzymują niezbędne szczepienia.

Polskie ogrody zoologiczne

Polskie ogrody zoologiczne zajmują się również rozmnażaniem pingwinów. Odtworzone jest tam naturalne środowisko tych ptaków. Podoba się to najbardziej osobom zwiedzającym. Jest tam wspaniały raj dla mieszkańców ZOO. Pingwiny w ogrodach zoologicznych żyją dłużej niż na wolności.

Najczęściej w ZOO można podziwiać pingwiny peruwiańskie, które pochodzą z Afryki Południowej. Z tego względu w okresie jesienno-zimowym przeprowadzane są do wewnętrznych pomieszczeń.  Mają tam basen z wodą i trzymane są w ogrzewanych pomieszczeniach. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych całe noce spędzają na wybiegu.

Wiosną korzystają z zewnętrznego wybiegu, gdzie jest plaża i większy zbiornik oraz groty, w których mogą przystępować do lęgów. Dobierają się wówczas w pary. Cała populacja w hodowli monitorowana jest przez koordynatora, który decyduje o łączeniu osobników w pary czy o ich wymianie między ogrodami.

W gdańskim ogrodzie zoologicznym 12 grudnia 2018 roku przyszedł na świat pingwin peruwiański albinos z czerwonymi oczami. W trosce przed stadem objęty był specjalną opieką przez pracowników ZOO. Miał on oddzielny wybieg razem z czterema osobnikami ze swojej najbliższej rodziny. Z czasem stado zaakceptowało białego pingwina.

Opieka nad pingwinami

Ochrona pingwinów przylądkowych

Opieka nad pingwinami żyjącymi w środowisku naturalnym dotyczy szczególnie pingwinów przylądkowych, które zagrożone są wyginięciem. Od 1900 roku populacja ich spadła o ponad 95% i ciągle maleje. W 2000 roku liczyła 53 tysiące par, a 20 lat później zaledwie 17700 par.

Pingwiny przylądkowe objęte są ochroną przez Południowoafrykańską Fundację Ochrony Ptaków Przybrzeżnych SANCCOB. Rozpoczęła ona swoją działalność w 1968 roku, chroniąc ptaki morskie u wybrzeży Afryki Południowej. Największą ochroną objęte są pingwiny przylądkowe w celu ratowania ich przed wyciekami ropy z tankowców.

Zwierzęta te oblepione ropą nie przeżyłyby bez pomocy człowieka. Organizacja uratowała już z katastrów ekologicznych ponad 90 tysięcy ptaków.

Pingwinom tym oprócz wycieku ropy i katastrofy tankowców zagrażają również:

  • Zmiany klimatyczne, które wpływają niekorzystnie na ławice ryb i przebieg prądów morskich.
  • Zanieczyszczenia środowiska plastikiem, który powinien poddawany być recyklingowi. Najlepiej używać jest opakowań wielorazowych.
  • Przełowienie oceanów, co powoduje zmniejszenie rybich ławic. W konsekwencji pingwiny nie mają wystarczającej ilości pożywienia. 

Fundacja SANCCOB prowadzi działalność ratowniczą pingwinów przylądkowych. Ratuje chore, ranne oraz zaolejone i porzucone ptaki poprzez ich rehabilitację. Zajmuje się również sztuczną inkubacją  porzuconych jaj. Działalność SANCCOB wspierana jest od 2015 roku przez wrocławskie ZOO i Fundację DODO.  

Do Afryki Południowej wysyłani są opiekunowie pingwinów z wrocławskiego ogrodu zoologicznego. W 2017 roku pojechał tam ratować ptaki morskie Paweł Borecki. Największą opieką objęte są porzucone pisklęta pingwinów przylądkowych. Bez wsparcia człowieka nie miałyby żadnych szans na przeżycie.

Opieka nad pingwinami przekłada się na ich funkcjonowanie w niewoli i w naturze.  Wpływa również na stan zdrowia psychicznego i fizycznego tych zwierząt. Ludzie często naruszając równowagę środowiska, w którym żyją. Dopuszczają do wymarcia wielu gatunków zwierząt. Niektóre pingwiny narażone są na wyginięcie, dlatego trzeba ratować ich populację.


ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]