GeoZoo » Ryba » Akwarystyka » Opieka nad karasiem ozdobnym
Opieka nad karasiem ozdobnym

Opieka nad karasiem ozdobnym

Opieka nad karasiem ozdobnym to wyważona dieta i odpowiednie warunki bytowania. W hodowli domowej ryb należy sprostać ich potrzebom i wymaganiom. Każdy akwarysta powinien zapewnić podopiecznym podstawową opiekę. Natomiast fachowej pomocy należy spodziewać się od weterynarza ze specjalizacją chorób ryb.

Opieka nad karasiem ozdobnym wymaga wiedzy i doświadczenia. Polega ona na ochronie ryb przed stresem i przestrzeganie higienicznych warunków życia. Plan założenia hodowli ryb akwariowych należy skonsultować ze wszystkimi domownikami. Ryby powinny mieć zapewnione odpowiedniej wielkości akwarium, pokarm i właściwą opiekę.

Zakup karasiów ozdobnych

Opieka nad karasiem ozdobnym polega na zakupie zdrowego osobnika, bez oznak chorobowych. Kupując ten gatunek ryb trzeba ocenić stan ich zdrowia. Warto jest zaobserwować wygląd zewnętrzny i zachowanie ryb, a zwłaszcza zwracać uwagę na ubarwienie. Nie należy kupować osobników okaleczonych czy z wadami genetycznymi.

Młode ryby w wieku 1-2 lat najlepiej adoptują się w nowych warunkach. Znając potrzeby karasiów ozdobnych możemy stworzyć im w domu odpowiednie warunki bytowania, naśladując ich życie w środowisku naturalnym.

Gatunek zwierzęcia to głównie jego wygląd oraz charakter i kondycja. Należy sprostać potrzebom karasiów, które są rybami wymagającymi. To od akwarysty zależy zdrowie, samopoczucie, a także długość życie ryb. Każde stworzenie wymaga odpowiedniej opieki i troski.

Wszystkie zwierzęta trzeba traktować humanitarne. Ryba podobnie jak człowiek odczuwa cierpienie i ból. Taki stan może być wynikiem wielu czynników. Najczęściej złej diety i stanu zdrowia, stresu czy nieodpowiednich warunków panujących w zbiorniku.

Akwarium dla karasiów

Opieka nad karasiem ozdobnym w domowych warunkach uwzględnia ryby małe i średnie. Odmiany akwariowe karasiów dorastają do długości 15 cm. Posiadają rozmaite barwy i kształty. Akwarium powinno być wyposażone według wymagania gatunkowego.

Dla karasiów ozdobnych należy przygotować:

 • Przestronne i szczelne akwarium w zależności od liczby osobników. Po ustawieniu zbiornika w odpowiednim miejscu trzeba go urządzić. Minimalna długość akwarium dla grupy karasiów odmian akwariowych trzeba przygotować zbiornik o długości, co najmniej 1,5 metra i o pojemności 100 litrów. W akwarium filtracja powinna być bardzo wydajna. Nie wolno trzymać ryb w kulach, które mogą wywołać u karasiów duży stres i pogorszyć stan zdrowia.
 • Tło, które powinno pierwsze umieszczone być w zbiorniku. Dopiero po jego wyschnięciu można przystąpić do dalszych prac.
 • Piaszczyste podłoże z licznymi korzeniami i okazałą roślinnością. Karasie lubią kopać w podłożu.
 • Elementy dekoracyjne, które powinny być umieszczone w akwarium po ułożeniu podłoża. Układ dekoracyjny wzbogacamy o liczne kryjówki.
 • Roślinność akwariową posadzoną w ostatnich etapach prac. Rośliny powinny być okazałe o dużych liściach, żeby nie ulegały zniszczeniu przez te ryby.
 • Urządzenia techniczne, które należy zamontować w akwarium i sprawdzać codziennie czy są sprawne. Do podstawowych urządzeń akwariowych należy zaliczyć: ogrzewanie, oświetlenie i wydajną filtrację. Do kontrolowania temperatury wody niezbędny jest termometr.
 • Wodę niezbędną do napełnienia zbiornika po czterech etapach prac. Dopiero po zainstalowaniu tła, ułożeniu podłoża i dekoracji oraz zasadzeniu roślin, można nowo założony zbiornik napełnić wodą. Do napełnienia akwarium służy zwykła woda kranowa o pokojowej temperaturze. Przy zalewaniu akwarium należy zastosować odpowiednią technikę.

Temperatura wody dla odmian karasia akwariowego waha się w granicach 18-21oC, a odczyn pH mieści się w przedziale 6-8. Większość odmian karasiów może przebywać w temperaturze 8-24oC. Karasie hodowane w oczkach wodnych mogą bytować tam podczas łagodnej zimy, jeżeli głębokość oczka przekracza 120 cm.

Zapobieganie chorobom

Opieka nad karasiem ozdobnym to zapobiegania wszelkim schorzeniom i niedomaganiom tej ryby. Choroby karasiów zagrażają prawidłowemu rozwojowi tych ryb, a także mogą doprowadzić do ich śmierci. Najlepszym sposobem unikania schorzeń lub ich ograniczanie jest profilaktyka. Karasie ozdobne powinny mieć zapewnione optymalne warunki rozwoju.

Zapobieganie chorobom karasiów ozdobnych polega na:

 • Obsadzeniu zbiornika wysokimi roślinami o dużych liściach i wpuszczenie ryb do niego po ustabilizowaniu wodnego środowiska.
 • Pozyskiwaniu nowych osobników i roślin tylko z pewnych źródeł.
 • Poddawaniu kwarantannie nowo zakupionych ryb i roślin, do czego służy oddzielny zbiornik. 
 • Nie przerybianiu akwarium, co powoduje stres i zmniejszenie układu odpornościowego u karasiów ozdobnych.
 • Karmieniu karasiów urozmaiconym pokarmem, zapewniając podopiecznym dietę bogatą w witaminy. Sama sucha karma nie jest pełnowartościowym pożywieniem dla organizmów świata podwodnego.
 • Regularnym kontrolowaniu składu chemicznego wody i chronieniu jej przed truciznami. Nie należy zapominać, że mogą one dostać się do akwarium z zewnątrz.
 • Regularne czyszczeniu filtrów i sprawdzanie sprawności sprzętu akwariowego.
 • Regularnym kontrolowaniu jakości wody w zbiorniku i systematycznym podmienianiu jej części w celu zachowania przejrzystości wody.

Podsumowując opieka nad karasiem ozdobnym wymaga wiedzy i zaangażowania. Karaś ozdobny jest bardzo urodziwą rybą często wybieraną do oczka wodnego. Nie wolno jest lekceważyć wyglądu lub zachowania ryb, które odbiegają od normy. Na rynku dostępne są podręczniki na temat stylu życia karasi. Można również skorzystać z wiedzy doświadczonych akwarystów.


ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]

Scroll to Top