GeoZoo » Ptak » Ara
Ara

Ara

Ara to rodzaj, który obejmuje gatunki dużych ptaków egzotycznych. Należy ona do królestwa: zwierząt, typu: strunowców, gromady: ptaków i rzędu: papugowych. Jest to rodzina papugowatych i podrodzina papug neotropikalnych. Ary to bardzo inteligentne ptaki, które są marzeniem wielu ludzi. 

Ara w środowisku naturalnym zamieszkuje tereny tropikalne Ameryki Południowej. Niektóre występują w Ameryce Środkowej i w Meksyku. Ptaki te często tworzą stada atakujące uprawy i plantacje. Ary łączą się w pary i pozostają ze swoim partnerem przez całe życie. Poza okresem lęgowym tworzą nieduże stada. 

Charakterystyczne cechy ary

Ara to egzotyczna papuga, która znana jest na całym świecie. Ich naturalnym środowiskiem są lasy tropikalne. Najliczniej zamieszkują w Ameryce Południowej. Najczęściej gniazdują w konarach wysokich drzew. Papugi te nie są trudne do oswojenia. W niewoli żyją przeciętnie 50-65 lat, niektóre gatunki mogą nawet dożyć 80 lat.

Ara to piękne ptaki o niespotykanie atrakcyjnym upierzeniu. Wyróżnia się długim ogonem. Posiada również charakterystyczny duży i mocny hakowato zakończony dziób, który łączy się stawowo z czaszką. Podekscytowane ptaki mogą mieć zarumienione policzki. Długość ciała ar waha się w granicach 46-95 cm, a masa ciała wynosi od około 300 g do 2000 g.  

Ara uwielbia nasiona, owoce i orzechy palm. Żywi się również kukurydzą, pąkami i kwiatami. Swoim bardzo silnym dziobem bez trudu rozłupie skorupę orzecha, a zawartość wybierze językiem. Ary mają donośny i ochrypły głos. Są ptakami hałaśliwymi, ale potrafią naśladować ludzką mowę. Temperatura ich ciała waha się w granicach 38oC, a 44oC.

Ptaki te mają duże serce w stosunki do wielkości ciała. Występuje prawy łuk aorty. Papugi mają dwa palce kończyny skierowane do przodu, a dwa do tyłu, co tworzy niezwykle chwytny narząd. Pomaga to ptakom w prowadzeniu nadrzewnego trybu życia, we wspinaczce i zdobywaniu pokarmu.

Pierzenie papug trwa przeważnie cały rok. Lotki wymieniane są pojedynczo, dlatego ptaki zawsze zachowują zdolność do lotu.

Ara

Układ systematyczny

Podział papug polega na biologicznej klasyfikacji tych ptaków. Jest to odzwierciedlenie pokrewieństwa pomiędzy nimi. Układ systematyczny oparty jest na przyporządkowaniu gatunków do poszczególnych jednostek systematycznych wyższego rzędu.

Celem takiego podziału jest również uporządkowanie wspólnych cech. Oznacza to, że gatunek połączony jest w rodzaje, natomiast rodzaje w rodziny. Rodziny podporządkowane są rzędom, rzędy gromadom, a gromady połączone są w typy. W systematyce można porównać przedstawicieli gromad, rzędów czy rodzin.

Stosowane są również dodatkowe kategorie, w celu podkreślenia bliższego pokrewieństwa niektórych grup systematycznych. Na przykład: podrodziny, podrzędy, podgromady czy podtypy. Podstawowymi kategoriami systematycznymi są: królestwo, typ, gromada, rząd, rodzina, rodzaj, gatunek.

Ara

Ary sklasyfikowane są w 8 obecnie żyjących gatunkach:

  • Arara ararauna to gatunek dużego ptaka bez podgatunków. Najczęściej bytuje parami, niekiedy w luźnych grupach, liczących ponad 25 osobników. W dziuplach i wysokich drzewach buduje gniazda. Żeruje przeważnie w koronach drzew. W naturze jej pożywieniem są: nasiona, orzechy, ziarno zbóż, liście i owoce.
  • Ara kasztanowoczelna jest dużą papugą bez podgatunków. Jej środowiskiem życia są lasy, roślinność wtórna i plantacje. Pokarmem są nasiona, kwiaty i owoce. Najczęściej gniazduje w wysokich i martwych palmach. Ptaki te przebywają w parach albo niedużych grupach.
  • Ara oliwkowa to duża papuga z dwoma podgatunkami. Zamieszkuje głównie nizinne lasy wiecznie zielone i z drzewami zrzucającymi liście. W dziuplach drzew budują gniazda. Żywią się nasionami, owocami i kwiatami. Gatunek ten krytycznie zagrożony jest wyginięciem.
  • Ara różowooka to duży ptak, która występuje w centralnej Boliwii. Bytuje w kserofitycznych lasach z porozrzucanymi drzewami i licznymi kaktusami. Żyje w małych stadach i gniazduje na stromych zboczach rzek. Tylko niektóre z nich gniazdują w palmach. Żywią się głównie nasionami i owocami. Często żerują na uprawach kukurydzy i plantacjach ziemnych orzeszków. Gatunek ten krytycznie zagrożony jest wyginięciem.
  • Ara szafirowa to duża papuga, która żyje w północnej Boliwii. Wyglądem bardzo przypomina arę arararunę. Zamieszkuje tylko sawanny i gaje palmowe. Najczęściej papugi te łączą się w pary lub przebywają w małych grupach, składających się  z 7-9 osobników. Ptaki te gniazdują w dziuplach drzew. Ich pokarmem jest głównie nektar. Spożywają również nasiona, pąki, owoce palmy bacuri i orzechy palm. Gatunek objęty jest szczególną ochroną jako skrajnie narażony na wyginięcie. W środowisku naturalnym żyje tylko 250-300 osobników. W Polsce ara szafirowa znajduje się tylko w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu.
  • Ara zielona jest dużą papugą, zamieszkującą Meksyk i Amerykę Południową. Wyróżnia się trzy podgatunki, które są bardzo do siebie zbliżone wyglądem. W Meksyku gatunek ten zamieszkuje suche lasy, wilgotne nizinne lasy, lasy nadrzeczne i sosnowo-dębowe. Natomiast w Ameryce Południowej bytuje w wilgotnych lasach nizinnych i na przyległych terenach. Gniazda buduje na  wysokich drzewach bądź zboczach skalnych. Jest to gatunek narażony na wyginięcie.
  • Ara zielonoskrzydła jest dużym ptakiem, zamieszkującym Amerykę Środkową i Południową. Bytuje w wilgotnych lasach tropikalnych  i lasach galeriowych. Żywi się najczęściej nasionami, owocami, pąkami i orzechami.
  • Ara żółtoskrzydła to gatunek dużego ptaka, który zamieszkuje południowo-wschodnią część Meksyku oraz Amerykę Środkową i Południową. Najczęściej przebywają w parach i grupach rodzinnych. Mogą również żyć w niedużych stadach do 20 osobników. Gniazduje w dziuplach wysokiego drzewa. Żywi się przeważnie owocami, pąkami i orzechami. Najwięcej ar żółtoskrzydłych przebywa w lasach Ameryki Południowej w dorzeczu Amazonki.

Ara to bardzo inteligentny i hałaśliwy ptak. Potrafi naśladować ludzką mowę i różne dźwięki z otoczenia. Ara ararauna i ara żółtoskrzydła stworzyła hybrydę o nazwie Ara Catalina, która nie posiada nazwy gatunkowej. Ara Catalina nie występuje w środowisku naturalnym, tylko w ludzkich hodowlach, ponieważ jest hybrydą.

Podsumowując ara jest wytrzymałym i niesamowicie silnym ptakiem. Należy do jednych z najbardziej ulubionych ptaków ozdobnych. Papugi te posiadają zdolność naśladowania dźwięków. Natomiast młode osobniki są łatwe do oswojenia. Papugi ze względu na ich inteligencję uznawane są za naczelne wśród ptaków. Polecane są miłośnikom ptaków egzotycznych. Znajdują  swoich zwolenników na całym świecie.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Quiz Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]