GeoZoo » Ryba » Akwarystyka » Opieka nad prętnikiem karłowatym
Opieka nad prętnikiem karłowatm

Opieka nad prętnikiem karłowatym

Opieka nad prętnikiem karłowatym polega na zakupieniu zdrowych osobników i prawidłowym urządzeniu akwarium. Żywym organizmom świata podwodnego trzeba stworzyć odpowiednie warunki do życia, zbliżone ich funkcjonowania w naturze. Akwarysta nabywając prętniki karłowate powinien sprostać ich potrzebom.

Opieka nad prętnikiem karłowatym polega na ochronie ryb przed czynnikami stresogennymi. Mogą one zostać wywołane przez bodźce psychiczne, jak i fizyczne. Stres jest często wynikiem rozmaitych schorzeń i niedomagań ryb. Pielęgnacja prętników karłowatych jest dość trudna, ponieważ ryby te są delikatne i mało odporne na choroby. Często zagrożony jest stan zdrowia tych ryb po zarażeniu Iridovirusem DGIV.

Zakup zdrowych rybich okazów

Opieka nad prętnikiem karłowatym polega na nabyciu zdrowej pary lub większej liczby ryb, bez objawów chorobowych. Kupując ten gatunek ryb trzeba ocenić stan ich zdrowia. Warto jest zaobserwować wygląd zewnętrzny i zachowanie. Nie należy kupować osobników okaleczonych bądź z wadami genetycznymi.

Znając potrzeby i upodobania prętnika karłowatego trzeba stworzyć mu odpowiednie warunki do życia. Powinny być one zbliżone do jego bytowania w naturze. Żywe organizmy świata podwodnego też odczuwają ból i cierpienie. Zły stan zdrowia podopiecznego może być wynikiem nieodpowiedniej diety, choroby, stresu czy złych warunków panujących w akwarium.

Mieszkanie prętnika karłowatego

Opieka nad prętnikiem karłowatym przekłada się na jego funkcjonowanie. Mieszkaniem tego gatunku ryb powinno być przestronne i odpowiednio urządzone akwarium. To od akwarysty uzależnione jest zdrowie, samopoczucie i długość życie ryb. Każde stworzenie wymaga troskliwej opieki i pełnowartościowej diety.

Dobrze jest prowadzić hodowlę tych ryb w monogatunkowym zbiorniku z gęstą roślinnością, która będzie stanowiła kryjówki dla samic przed natarczywymi zalotami samców lub ich agresywnym zachowaniem po odbytym tarle. W zbiorniku zalecane jest rozproszone światło. W hodowli tych ryb bardzo ważną rolę pełni jakość podawanego pokarmu.

Prętnikom karłowatym trzeba przygotować:

 • Szczelne akwarium i odpowiedniej wielkości w zależności od ich liczby. Po ustawieniu zbiornika we właściwym miejscu należy go odpowiednio urządzić. Minimalna długość akwarium dla pary prętników to 60 cm. Pojemność zbiornika powinna wynieść co najmniej 60 litrów.
 • Tło, które instalowane jest w zbiorniku w pierwszej kolejności. Po jego wyschnięciu można przystąpić do dalszych prac.
 • Podłoże z domieszką torfu.
 • Elementy dekoracyjne, które powinny być umieszczone w zbiorniku po ułożeniu podłoża.
 • Urządzenia techniczne, które trzeba zamontować w akwarium i sprawdzać ich działanie. Urządzeniami niezbędnymi w zbiorniku są: ogrzewanie, oświetlenie rozproszone i filtracja. Potrzebny jest także termometr do kontrolowania temperatury wody, która powinna wynosić w granicach 25-28oC.
 • Wodę, którą napełniamy akwarium po czterech etapach prac. Dopiero po zainstalowaniu tła, ułożeniu podłoża i dekoracji oraz zasadzeniu roślin można zbiornik napełnić wodą. Do napełnienia akwarium wykorzystywana jest zwykle woda kranowa o pokojowej temperaturze. Woda dla prętnika karłowatego powinna mieć odczyn pH 6-8, a twardość w granicach 5-19on.

W przypadku rozmnażania ryb trzeba zaopatrzyć się w specjalny zbiornik hodowlany. Woda w nim powinna być dobrze natleniona i stopniowo podniesiona do 32-33oC. Dno zbiornika hodowlanego najlepiej jest wyłożyć mchem jawajskim. Na straży ikry  i później wylęgu stoi samiec, który po tarle odgarnia samicę. Wylęg może liczyć od 500 do 700 osobników.

Opieka nad prętnikiem karłowatm

Zdrowy styl życia prętników

Opieka nad prętnikiem karłowatym polega na zapobieganiu chorobom i różnym niedomaganiom. Schorzenia zakłócają prawidłowe funkcjonowanie tych zwierząt. Wyniszczają również organizm, a nawet mogą doprowadzić ryby do śmierci. Zdrowy styl życia minimalizuje schorzenia tych rybich okazów.

Trzymając prętniki karłowate w odpowiednio dużym zbiorniku, łatwiej utrzymamy równowagę biologiczną, niż w małym. Należy nie zapominać, że odpowiednie stężenie tlenu w wodzie ma duże znaczenie dla samopoczucia i zdrowia ryb, a także dla wzrostu roślin. Poza tym tlen minimalizuje rozwój niektórych bakterii, które wywołują różne choroby.

Zminimalizowanie stresu i zdrowy tryb życia prętnika karłowatego polega na:

 • Pozyskiwaniu nowych osobników i roślin z pewnych źródeł.
 • Zasiedleniu nowego akwarium dopiero po około 2-3 tygodniach od założenia.
 • Poddawaniu kwarantannie nowo zakupionych ryb i roślin, do czego służy oddzielny zbiornik hodowlany.
 • Zgaszeniu w akwarium światła przed umieszczeniem nowych ryb w akwarium, które można zapalić po około 2,5 godziny po zaakceptowaniu przez ryby nowego środowiska.
 • Hodowaniu ryb parami bądź w grupach w przestronnym zbiorniku.
 • Nie dopuszczeniu do przerybiania akwarium, co powoduje stres i zmniejszenie układu odpornościowego u ryb.
 • Regularnemu podmienianiu części wody do 15-20% w zbiorniku, ponieważ prętnik karłowaty wymaga bardzo czystej wody.
 • Regularnym zbadaniu odczynnikami parametrów wody i ustaleniu zawartych w niej związków azotowych. Te czynności należy przeprowadzić przynajmniej raz w tygodniu.
 • Zastosowaniu oświetlenia, najlepiej rozproszonego i niezbyt intensywnego.
 • Obsadzeniu zbiornika gęstą roślinnością i wpuszczenie do niego ryb po ustabilizowaniu wodnego środowiska.
 • Wyposażeniu zbiornika w kryjówki, korzenie i kamienie.
 • Regularnym kontrolowaniu składu chemicznego wody i chronieniu jej przed truciznami. Mogą one dostać się do zbiornika z zewnątrz.
 • Regularnym czyszczeniu filtrów i sprawdzanie sprawności sprzętu akwariowego.
 • Karmieniu ryb różnorodnym pokarmem, który będzie bogaty w witaminy.
 • Niezwłocznym usunięciu osadów, które pojawią się na dnie zbiornika.
 • Zakupieniu podstawowych środków leczniczych i dezynfekujących, które powinny znaleźć się w apteczce akwarysty.

Podsumowując

Opieka nad prętnikiem karłowatym wymaga wiedzy i zaangażowania. W dobrze urządzonym akwarium nie ma problemu z rozmnażaniem tych ryb. Prętniki ze względu na małą odporność na choroby nie są polecane początkującym akwarystom. W warunkach hodowlanych prętnikom karłowatym należy zapewnić optymalne warunki do życia.

Scroll to Top