GeoZoo » Pies » Jak wychować psa?
Jak wychować psa?

Jak wychować psa?

Jak wychować psa? Skuteczne wychowanie psa wymaga spełnienia wielu różnych warunków. Dotyczy przede wszystkim funkcjonowania psa w świecie zwierząt i ludzi. Wychowanie psa ma także związek z kształtowaniem się psiej psychiki. Pies podobnie jak kot może być szkolony w różnym wieku. Na naukę nigdy nie jest za późno.

Jak wychować psa? Najlepsze wyniki wychowawcze osiąga się w pierwszych czterech miesiącach życia psa. Tworzone są wówczas podstawowe reakcje i nawyki. Wychowując psa trzeba wziąć pod uwagę jego indywidualne predyspozycje, wiek i stan zdrowia.

Poza tym należy posługiwać się metodami w zgodzie z dostosowanym do rasy procesem wychowawczym. Istnieje wiele zasad, które określają proces uczenia się. Szkoląc psa można wykorzystać jego niektóre specyficzne zdolności. Psy naśladują otoczenie, środowisko, w którym żyją. Szybciej i lepiej się rozwijają, gdy mają wokół siebie więcej bodźców.

Psia rodzina

Jak wychować psa? Skromna stymulacja, mała liczba wzorców i ubogie środowisko powodują, że pies ma złe nawyki. W takim przypadku nie mogą być u niego wykształcone wszystkie prawidłowe zachowania. W konsekwencji potrafi to rzutować na jego dalsze życie. Psia matka opiekuje się potomstwem około trzech miesięcy.

W tym okresie szczenięta opanowują podstawowe zasady komunikacji niewerbalnej. Poznają ustawienie ciała, znaczenie gestów, mimiki i dźwięków. Psie maluchy mając okazję podpatrywać zachowanie dorosłych czworonogów, nie mają w przyszłości problemów z prawidłowym czytaniem i wysyłaniem sygnałów.

Wpływa to korzystnie na relację z dorosłymi osobnikami. Zbyt szybkie oddzielenie zwierzęcia od jego psiej rodziny może być przyczyną zaburzeń behawioralnych. Szczenię w nowym domu nie traci tylko kontakt z matką i rodzeństwem, ale również zmienia całkowicie środowisko. Przeprowadzka do nowego domu może u psiego malucha wywołać stres.

Pierwotna socjalizacja

Jak wychować psa? Wychowując psa powinniśmy zadbać o jego stan zdrowia psychicznego i fizycznego. Socjalizacja oznacza nabywanie przez jednostkę: systemu norm, wzorców i wartości, które obowiązują w danej zbiorowości. Na takich zasadach trzeba wychowywać psiego przyjaciela, który jest zwierzęciem społecznym.

Socjalizacja rozpoczyna się na różnych etapach i przybiera rozmaite formy. Najważniejsza jest socjalizacja pierwotna, która obejmuje okres 2-7 tygodni życia szczeniąt. W tym czasie zwierzęta uczą się podstawowych relacji społecznych. Dotyczy to psiej rodziny i obcych gatunków.

Dobrze, jak powstają w tym czasie pozytywne relacje psa z innymi gatunkami, ponieważ wpływa to korzystnie w jego dorosłym życiu. Psy, które dopiero poznają świat nie powinny być izolowane od innych czworonogów. Wychowywane początkowo w swojej psiej rodzinie, nie wykazują w przyszłości zaburzeń w kontaktach społecznych.

Jak wychować psa

Gotowość psa do nauki

Jak wychować psa? Pies to inteligentne zwierzę. Posiada umiejętności, takie jak: wyobraźnia, pamięć, myślenie, koncentracja, uczenie się i komunikowanie.

Psom zostały przypisane różne formy inteligencji, do których należą:

  • Inteligencja społeczna, która jest wysoko rozwinięta w stosunku do swojego gatunku, a także do ludzi.
  • Inteligencja językowa, która przede wszystkim opiera się na mowie ciała. Duże znaczenie mają także wydawane przez czworonoga dźwięki. Za pomocą wydawanych różnych odgłosów psy te komunikują się z innymi czworonogami. Przekazują im w ten sposób istotne informacje.
  • Inteligencja przestrzenna, która pozwala psu rozpoznawać otoczenie jako znane bądź obce.
  • Inteligencja ruchowa i cielesna, pozwalająca czworonogowi nauczyć się przeróżnych ruchów.

Jak wychować psa? W wychowaniu psa najważniejsza jest zdolność dopasowania się zwierzęcia do opiekuna i gotowość do uczenia się. Bardziej istotna jest skuteczna socjalizacja niż właściwe predyspozycje czworonoga. Bardzo duże znaczenie ma także wczesna socjalizacja zwierzęcia w ciągu pierwszych 4 miesiącach życia.

Podstawowe zasady wychowawcze

Jak wychować psa? Bardzo ważne dla sukcesu procesu wychowawczego czworonoga jest zastosowanie wobec niego pochwały. Nagradzanie psa powinno nastąpić we właściwym momencie, co sprawi, że jest on uczony posłuszeństwa i dokładności. Po właściwym zachowaniu czy wykonanej czynności pies powinien otrzymać pochwałę w czasie nieprzekraczającym jednej sekundy. W przypadku, gdy pies zachowuje się w niepożądany sposób, należy nie zwracać na niego uwagi. Za właściwe zachowanie pies może otrzymać pochwałę lub ulubiony smakołyk.

Do podstawowych zasad wychowawczych należą:

  • Nauka przez obserwację, polegająca na podpatrywaniu innych zwierząt. Zaczyna się to w pewnym etapie życia, gdy szczenię biega za matką i obwąchuje te same przedmioty i miejsca, co ona. Nauka przez obserwację jest bardzo ważną umiejętnością w rozwoju czworonoga. Jednak nie wystarczy w dalszych okresach jego życia. W późniejszym wieku również  możliwe jest uczenie się psa przez obserwację.
  • Uwarunkowanie instrumentalne. Podczas takiego uczenia określona czynność wzmocniona jest przez nagrodę. Pies wykonuje wydane polecenie w pozytywnym sensie celowo, żeby otrzymać nagrodę, np. w formie przysmaku. Przy uwarunkowaniu instrumentalnym muszą być jednocześnie spełnione  trzy warunki: bodziec, reakcja i wzmocnienie, które może być pozytywne i negatywne.
  • Nagroda i kara. Za właściwe zachowanie pies powinien otrzymać nagrodę. Może być to smakowity kąsek, nowa zabawka, głaskanie, krótka zabawa czy zwrócenie większej uwagi na czworonoga. Odpowiednie zachowanie należy nagrodzić tuż po jego wykonaniu. W takim przypadku nasz podopieczny będzie łączył prawidłowo wykonaną czynność z odpowiednim poleceniem. Najlepszą karą dla naszego pupila za nieprawidłowe zachowanie, jest ignorowanie zwierzęcia. Nie powinno się wymierzać żadnych cielesnych kar. Pies nie może bać się swojego właściciela.
  • Uwarunkowanie klasyczne, polegające na połączeniu neutralnego bodźca z odpowiedzią warunkową. Znanym przykładem klasycznego uwarunkowania są psy Pawłowa. U tych czworonogów  odruchem było wydzielanie śliny na widok miski z posiłkiem. W przypadku klasycznego uwarunkowania zawsze potrzebna jest czynność warunkowa, która może być przestawiona na bodziec neutralny. Sama czynność sterowana jest odruchem przez polecenie, które jest wcześniejszym bodźcem neutralnym. Na uwarunkowanie klasyczne nie można wpływać ani stosować nagród.

Jak wychować psa? Każdemu psu właściwa jest specyficzna forma inteligencji, która uwarunkowana jest genetycznie. Zwierzęta te posiadają zdolność przetwarzania doznań zmysłowych i wykorzystywania umiejętności fizycznych. Inteligencja psa jest darem natury i zależy również od warunków wychowawczych.


ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]

Scroll to Top