GeoZoo » Gryzoń » 5 Ciekawostek o śwince morskiej
5 Ciekawostek o śwince morskiej

5 Ciekawostek o śwince morskiej

5 Ciekawostek o śwince morskiej przybliży bardziej styl życia tego gryzonia. Naturalnym środowiskiem tych zwierząt jest Ameryka Południowa. Prawidłowa nazwa świnki morskiej to kawia domowa. Świnka morska jest jednym z najczęściej hodowanych zwierząt domowych na całej kuli ziemskiej.

5 Ciekawostek o śwince morskiej poszerzy naszą wiedzę o tym interesującym gryzoniu. Zwierzęta te do Europy trafiły w XVI wieku. Udomowione świnki mają futerko w rozmaitych odmianach barwnych. Najbardziej popularny jest  „tricolor”, gdzie w tych samych proporcjach występują trzy kolory: biały, rudy i czarny. Świnka morska należy do jednych z najstarszych zwierząt domowych.  

Wybrane ciekawostki o śwince morskiej

5 Ciekawostek o śwince morskiej pogłębi naszą wiedzę w zakresie wymagań tych zwierząt. Udomowiona świnka morska jest aktywna rano, o zmierzchu i nocą. Zwierzęta te są towarzyskie, łagodne, ale z natury płoche. Świnki morskie mają wyostrzony narząd słuchu i węchu oraz dobrze rozróżniają kolory. Nie występują u nich migdałki gardłowe.

Dzikie świnki morskie żyją w małych grupach, które składają się z samic i samców. Bytują w płytkich norach, które same wykopują bądź korzystają z nor wykopanych przez inne zwierzęta. Masa świnek udomowionych waha się w granicach 700-1800 g. Natomiast świnki żyjące na wolności są lżejsze, a ich waga wynosi 450-700 g.

Do wybranych 5 ciekawostek o śwince morskiej należą:

  1. Dźwięki wydawane przez świnki utrzymywane w domu. Przypominają one ćwierkanie albo gwizdanie. Odgłosy ćwierkania to reakcja tych zwierząt na sytuacje stresujące. Najczęściej tego typu dźwięki towarzyszą podczas porodu. Ćwierkanie można także usłyszeć, gdy dominujący osobnik nie daje przeciwnikowi możliwość ucieczki.
  2. Uzębienie świnek, które liczy 20 zębów. Po 10 zębów umiejscowionych jest w szczęce i żuchwie – 2 siekacze, 2 przedtrzonowe i 6 trzonowych. Wszystkie zęby tych gryzoni nieustannie rosną, ponieważ posiadają otwarte korzenie. Wynikiem szybkości ścierania i wzrostu zębów jest ich ostateczna długość. Zęby znajdujące się w szczęce rosną z szybkością 1,4-1,7 mm/tydzień.

    Natomiast wzrost zębów w żuchwie wynosi 1,2-1,9 mm/tydzień. Pokarm kruszony jest przez zęby trzonowe w wyniku ruchu żuchwy w płaszczyźnie strzałkowej. Świnkom morskim najlepiej podawać pokarm bogaty we włókno surowe z trawą i sianem. Tego rodzaju pokarm umożliwia intensywne i długie ścieranie zębów siecznych i policzkowych.
  3. Warunki chowu świnek w domowych warunkach. Pomieszczenie tych zwierząt powinno być dobrze wietrzone. Jednak należy unikać przeciągów i zbyt niskich temperatur, ponieważ świnki łatwo ulegają przeziębieniu. Trzeba także unikać przegrzanie tych gryzoni. Optymalna temperatura otoczenia powinna wynosić 18-26oC. Natomiast względna wilgotność powietrz mieścić się w przedziale 30-60%. Nie wskazane są większe wahania temperatury.
  4. Dieta świnek dopasowana do ich wymagań. Zwierzęta tesą roślinożerne. W Ameryce Południowej gryzonie te bytują na terenach położonych na wysokości 4200 metrów. Obszary te porośnięte są bujną roślinnością, która jest ciągle zielona. Z tego względu całkowicie pokryte jest zapotrzebowanie świnek morskich na witaminę „C”. Natomiast w niewoli należy świnkom podawać witaminę „C” w pokarmie, ponieważ organizm tych ssaków nie syntetyzuje kwasu askorbinowego.

    Dzienna dawka tej witaminy wynosi 10-20 mg/kg masy ciała. W okresie letnim, gdy świnki karmione są zieleniną nie jest konieczne uzupełniane witaminy „C”. Zapotrzebowanie na tego rodzaju witaminę zależy od podawanego pokarmu, pory roku, a także wieku i stanu zdrowia zwierzęcia. W przypadku świnek bezwłosych należy stosować karmę bardziej kaloryczną, ze względu na potrzebę uzupełnienia straconego ciepła.
  5. Wykorzystywanie świnek morskich jako zwierząt laboratoryjnych. W wyniku wielokrotnych mutacji w 1978 roku powstała rasa skinny. Nie posiada ona włosów ani gruczołów łojowych. Tylko szczątkowe włosy wyrastają na nogach i twarzoczaszce. Zwierzęta te doskonale nadają się do badań laboratoryjnych, ponieważ ich skóra przypomina skórę ludzką. Z tego względu rasa skinny często wykorzystywana jest do badań nad procesami gojenia ran czy barwą skóry.   

5 Ciekawostek o śwince morskiej pozwala lepiej poznać jej wygląd i zachowanie. Zdobyta wiedza potrzebna jest w opiece nad tym gryzoniem. Pomoże też dostosować dietę do wymagań świnki. Tryb życia świnek morskich to ciekawe informacje dla miłośników tych zwierząt. Gryzoń ten często utrzymywany jest w polskich domach.

Scroll to Top