GeoZoo » Ryba » Akwarystyka » Historia akwarystyki
Historia akwarystyki

Historia akwarystyki

Historia akwarystyki jest znana od wieków. Ryby ozdobne zostały udomowione przez Chińczyków 3 tysiące lat temu. W raz z rozwojem akwarystyki nastąpiła wyraźna poprawa warunków utrzymania i hodowli ryb egzotycznych.

Historia akwarystyki w początkowym okresie nie dotyczyła wszystkich gatunków ryb ozdobnych. Procesowi temu zostały poddane prawie tylko azjatyckie karasie. To właśnie z nich wywodzą się dzisiejsze złote rybki. Ten gatunek jest współcześnie najchętniej hodowany zarówno w akwariach, jak i w oczkach wodnych.

Rozwój akwarystyki

Historia akwarystyki rozwijała się etapami. Z biegiem czasu rozpoczął się import do Europy ryb egzotycznych z całej kuli ziemskiej. W dalszej kolejności rozwijała się ich hodowla w warunkach akwariowych. Pierwsze zbiorniki założone zostały w XVII wieku. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem wśród pasjonatów rybich okazów.

Początkowo były one bardzo drogie. Niewielu Europejczyków mogło sobie na nie pozwolić. Dopiero, gdy zaczęto rozmnażać je w stawach były bardziej dostępne i mniej kosztowne. Pierwsze próby hodowlane w akwariach nie były zbyt pomyślne.

Brakowało odpowiednio zbilansowanej diety i sprzętu technicznego w zbiornikach. Pokaźne zmiany miały miejsce dopiero  w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy zaczęto natleniać wodę w akwariach. Z upływem czasu wnętrze zbiornika coraz bardziej odzwierciedlało naturalne środowisko ryb.

W drugiej połowie XIX wieku zaczęły pojawiać się w Europie publiczne akwaria. Pierwszy taki zbiornik z rybami egzotycznymi można było zobaczyć i podziwiać w Londynie. Pierwsze gatunki ryb ozdobnych zostały przetransportowane do Europy z Chin i trafiły do Polski dzięki rosyjskim hodowcom.

Współczesne ryby akwariowe

Historia akwarystyki  dawniej znacznie różni się od współczesnej. W ciągle nowych formach hodowane są zmienniki i gupiki. Różnią się one pomiędzy sobą ubarwieniem, wzorami czy kształtem płetw. Liczne rodzaje ryb ozdobnych sprzedawane są jako odmiany o mocno wydłużonej płetwie bądź w swojej pierwotnej formie.

Na rynku spotykane są także ryby zmodyfikowane genetycznie. Hodowla tego rodzaju ryb została w Niemczech zabroniona. Obecnie niektóre rzadkie odmiany wyhodowane są  przez doświadczonych akwarystów. Takie ryby importowane są wyłącznie w pojedynczych egzemplarzach.

Ich utrzymanie wymaga dużej wiedzy i zaangażowania. Środowisko ich życia powinno być jak najbardziej zbliżone do naturalnego. Ich rozmnazanie w niewoli jest trudne, ale możliwe. Po zwiększeniu tych unikatowych rybich okazów można je sprzedawać na lokalnych rynkach.

W ten sposób ulega zmniejszeniu odławianie wolno żyjących ryb. Problemem jest także nie kontrolowanie spokrewnionych ze sobą ryb akwariowych. Należy zwracać uwagę na czysty chów w obrębie jednego gatunku.

Wady genetyczne ryb

Historia akwarystyki przyniosła wiele zmian i unowocześnień technicznych w utrzymaniu i hodowli ryb ozdobnych. Rozwój akwarystyki nie zawsze idzie w dobrym kierunku. Pojawiają się niejednokrotnie odmiany ryb z wadami genetycznymi.

Takim przykładem niepożądanych krzyżówek i mutacji jest pielęgnica papuzia. Jest ona hybrydą o nieznanym szczegółowo pochodzeniu. Z powodu zdeformowanego ciała zwierzęta te posiadają ograniczoną możliwość ruchu.

Niektórym z nich brakuje płetwy ogonowej. Pokrywa skrzelowa również jest zdeformowana, co wywołuje u ryb duszności. Zapewnienie tym rybom optymalnych warunków życia jest bardzo skomplikowane. Wymaga dużego zaangażowania ze strony doświadczonego akwarysty.

Historia akwarystyki jest bardzo ciekawa i pełna nowych zmian. Obecnie w sklepach akwarystycznych jest duży wybór rozmaitych gatunków, odmian i rodzajów ryb egzotycznych. W raz z rozwojem akwarystyki jest jednak coraz więcej ryb z wadami genetycznymi, na co trzeba zwracać uwagę.

Podsumowując w dzisiejszych czasach bardzo popularne są pochodzące z Japonii karpie koi. Karp koi pochodzenia japońskiego jest idealny do rozmnażania pod względem fenotypu i genotypu. Oprócz Japonii ryby te hodowane są w Europie i Izraelu.


ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]