Kategoria: Prawa zwierząt

Wpisy o aktach prawnych dotyczących zwierząt.

25/06/2021 Wyłącz

Zwierzęta gospodarskie

przez AKS

Zwierzęta gospodarskie to stworzenia, które tradycyjnie mieszkają w obrębie gospodarstw rolnych. Nie zamieszkują one wraz z człowiekiem w domu. Zwierzęta…

21/05/2021 Wyłącz

Zwierzęta domowe

przez AKS

Zwierzęta domowe to stworzenia, które tradycyjnie mieszkają z człowiekiem w jego domu. Mogą również przebywać w innym pomieszczeniu spełniającym określone…

16/04/2021 Wyłącz

HUMANITARNE TRAKTOWANIE ZWIERZĄT

przez AKS

Humanitarne traktowanie zwierząt to uwzględnienie potrzeb zwierzęcia i zapewnienie mu ochrony i opieki. Do zadań własnych gmin należy zapobieganie bezdomności…

12/03/2021 Wyłącz

USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT

przez AKS

Ustawa o ochronie zwierząt reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi. Przepisy ustawy zobowiązani są realizować przedstawiciele organów ścigania, samorządy terytorialne i…

01/01/2021 Wyłącz

PIĄTKA DLA ZWIERZĄT

przez AKS

Piątka dla zwierząt to projekt ustawy o ochronie zwierząt. Z zapisami tego projektu i sposobem jego procedowania nie zgadzają się…