Prawo

Hodowla fenka pustynnego

Hodowla fenka pustynnego

Hodowla fenka pustynnego wymaga wiedzy i doświadczenia. Należy pamiętać o dzikiej naturze tych zwierząt. Fenek pustynny jest najbardziej popularny w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. W Polsce jest niewiele hodowli tych uroczych lisków, przeważnie prowadzone są hobbystycznie. Hodowla fenka pustynnego wymaga rejestracji. Jest on zwierzęciem egzotycznym. Z tego względu nie należy zapomnieć, że mamy […]

Hodowla fenka pustynnego Zobacz »

Certyfikowany pies terapeutyczny

Certyfikowany pies terapeutyczny

Certyfikowany pies terapeutyczny to wyszkolony czworonożny towarzysz w procesie terapii albo działalności edukacyjnej. Pies służy człowiekowi pomocą, uzupełniając jego działania w wielu dziedzinach życia. Jest stworzeniem, które daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu, a także minimalizuje stres. Certyfikowany pies terapeutyczny i jego przewodnik są zobowiązani ukończyć odpowiednie szkolenie i zdać egzamin. Zalecane jest, żeby do kynoterapii

Certyfikowany pies terapeutyczny Zobacz »

Hodowla i sprzedaż węży

Hodowla i sprzedaż węży

Hodowla i sprzedaż węży jest legalna pod warunkiem spełnienia określonych wymagań tych zwierząt i dostosowania się do obowiązujących przepisów. Niektóre gatunki węży można kupić w zarejestrowanej hodowli. Gady te zdobywają coraz więcej zwolenników na całym świecie. Hodowla i sprzedaż węży wymaga wiedzy i doświadczenia ze strony ich opiekuna. Nie należy zapominać, że każdy gatunek tych

Hodowla i sprzedaż węży Zobacz »

Hodowla i sprzedaż jaszczurek

Hodowla i sprzedaż jaszczurek

Hodowla i sprzedaż jaszczurek w Polsce jest legalna pod warunkiem spełnienia określonych wymagań tych zwierząt i dostosowania się do obowiązujących przepisów. Niektóre gatunki zostały udomowione i można je kupić w zarejestrowanej hodowli. Gady te zdobywają coraz więcej zwolenników na całym świecie. Hodowla i sprzedaż jaszczurek wymaga wiedzy i doświadczenia ze strony ich opiekuna. Nie należy

Hodowla i sprzedaż jaszczurek Zobacz »

Znakowanie zwierząt

Znakowanie zwierząt

Znakowanie zwierząt konieczne jest przede wszystkim w celu wyeliminowania lub ograniczenia nielegalnego handlu okazami różnych zwierząt. Komisja Europejska stara się uniemożliwić wielokrotne wykorzystywanie tych samych dokumentów do różnych osobników z określonego gatunku czy ujętych okazów w danym aneksie. Znakowanie zwierząt jest bardzo ważne w celu unikania nielegalnych praktyk. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 865/2006

Znakowanie zwierząt Zobacz »

Ochrona zwierząt w Hiszpanii

Ochrona zwierząt w Hiszpanii

Ochrona zwierząt w Hiszpanii odbywa się na mocy wprowadzonego nowego prawa, które reguluje ustawa o dobrostanie i ochronie zwierząt. Ma ona na celu nie doprowadzać do złego traktowania i porzucania zwierząt. Ustawa ta jest jedną z najbardziej ambitnych w Europie. Ochrona zwierząt w Hiszpanii to pierwsza w Europie ustawa wprowadzające radykalne zmiany w obronie zdrowia

Ochrona zwierząt w Hiszpanii Zobacz »

Prawne aspekty hodowli papug w Polsce

Prawne aspekty hodowli papug w Polsce

Prawne aspekty hodowli papug w Polsce dotyczy zasad ochrony ptaków egzotycznych. Zgłoszenie do rejestru spoczywa na każdym posiadaczu okazu podlegającego rejestracji. Za posiadacza papugi uważany jest jego właściciel i każdy, kto ma tytuł prawny do władania tym zwierzęciem. Prawne aspekty hodowli papug w Polsce reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Prawne aspekty hodowli papug w Polsce Zobacz »

Hodowla żółwi

Hodowla żółwi

Hodowla żółwi wymaga przestrzegania przepisów prawnych, które obowiązują w Polsce. Zgłoszenie do rejestru spoczywa na każdym posiadaczu okazu podlegającego rejestracji. Za posiadacza żółwia uważany jest jego właściciel i każdy, kto ma tytuł prawny do władania tym zwierzęciem. Hodowla żółwi jest wspaniałym i pełnym wyzwań hobby. Polecana jest miłośnikom gadów, którzy posiadają wystarczający zasób wiedzy w

Hodowla żółwi Zobacz »

Rejestracja zwierząt egzotycznych

Rejestracja zwierząt egzotycznych

Rejestracja zwierząt egzotycznych regulowana jest w Polsce przez przepisy prawne. Obowiązek zgłoszenia do rejestru spoczywa na każdym posiadaczu okazu podlegającego rejestracji. Za posiadacza zwierzęcia uważany jest jego właściciel i każdy, kto ma tytuł prawny do władania tym zwierzęciem. Rejestracja zwierząt egzotycznych reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Na podstawie art.

Rejestracja zwierząt egzotycznych Zobacz »

Prawne aspekty hodowli kur ozdobnych

Prawne aspekty hodowli kur ozdobnych

Prawne aspekty hodowli kur ozdobnych dotyczy zasad humanitarnej ochrony drobiu w Polsce. Hodowla zwierząt to sfera działalności człowieka, która związana jest głównie z utrzymaniem i reprodukcją zwierząt. Cały proces odbywa się od udomowienia do zwiększania użyteczności zwierząt. Prawne aspekty hodowli kur ozdobnych oparte są na prawnych formach ochrony dobrostanu drobiu w świetle ustawy z dnia

Prawne aspekty hodowli kur ozdobnych Zobacz »

Scroll to Top