GeoZoo » Ryba » Akwarystyka » Skutki zbyt wysokiego pH wody
Skutki zbyt wysokiego pH wody

Skutki zbyt wysokiego pH wody

Skutki zbyt wysokiego pH wody może doprowadzić ryby do poważnych schorzeń. Odczyn ten zwany jest również zasadowością  wody. Wartość pH wskazuje, jak zasadowa bądź kwaśna jest dana ciecz. PH należy dostosować do hodowanych gatunków. W zbiorniku może dochodzić do dobowych wahań pH.

Skutki zbyt wysokiego pH wody w akwarium są niebezpieczne dla zdrowia ,a nawet życia ryb. Skala odczynu pH wynosi od 0 do 14. Wartość 0 oznacza bardzo silny kwas, a 14 bardzo stężoną zasadę. Obie skrajności są dla ryb zabójcze. Wartość pH uzależnione jest szczególnie od zawartego w wodzie dwutlenku węgla i twardości węglanowej. Obie te wartości powinny się wzajemnie równoważyć.

Znaczenie odczynu pH

Skutki zbyt wysokiego pH wody wywołują ogólny niepokój ryb. Hodując ryby trzeba zadbać żeby wartość pH było jak najbliższe wodom macierzystym w naturze. Przy wysokim pH akwarysta powinien natychmiast skorygować pH i dostosować do hodowanych gatunków ryb.

Odczyny pH w życiu żywych organizmów świata podwodnego to:

 • Skrajnie kwaśny w granicach 0–4,5, który jest zabójczy dla większości ryb.
 • Bardzo kwaśny w granicach 4,5–5,5, który jest nieodpowiedni dla większości rybich gatunków.
 • Kwaśny w granicach 5,5–6,5. Wskazany jest dla ryb tropikalnych.
 • Lekko kwaśny do lekko zasadowego w granicach 6,5–7,5, odpowiedni do większości gatunków ozdobnych.
 • Zasadowy w granicach 7,5–8,5. Wskazany jest zwłaszcza dla ryb ze wschodnioafrykańskich jezior tektonicznych i dla piękniczkowatych.

Skutki zbyt wysokiego pH wody oznacza zbyt stężoną zasadę. Większość rybich okazów dobrze czuje się w wodzie o odczynie pH między 5,5, a 7,5. Istnieją gatunki ryb, które preferują wodę bardzo kwaśną czyli o pH wynoszącym około 4,5, albo silnie zasadową o pH około 9. Odczyn pH jest bardzo podatny na czynniki zewnętrzne.

Stężenie jonów wodoru zmienia się w postępowaniu logarytmicznym. Może nastąpić zmiana wartości z 6 na 7, co w rezultacie dziesięciokrotnie podwyższa wartość pH czyli następuje wzrost zasadowości. Jeżeli chcemy obniżyć poziom pH, należy zmniejszyć twardość węglanową wody. Trzeba zwiększyć ilość dostarczonego do wody dwutlenku węgla. Można dokonać tego przy zastosowaniu filtra odwróconej osmozy.  

W Polsce do zmniejszenia bądź zwiększenia pH stosuje się przeważnie gotowe środki akwarystyczne w płynie. Należy dokonywać regularnych pomiarów wartości pH w akwarium. Służą do tego: miernik elektryczny, odczynniki i testy piaskowe bądź kropelkowe, dostępne w sklepach akwarystycznych.

Zbyt wysoki odczyn pH

Skutki zbyt wysokiego pH wody prowadzi do groźnej dla ryb choroby zasadowej. Schorzenie to występuje u ryb, które z różnych powodów przebywają w wodzie twardej o z zbyt wysokim pH, a powinny żyć w miękkiej i kwaśnej.

Czynnikami, które najczęściej powodują wysokie pH w zbiorniku są:

 • niskie stężenie dwutlenku węgla,
 • zbyt mocne oświetlenie w akwarium,
 • zbyt duża ilość roślin czy glonów.

Przy chorobie zasadowej mogą wystąpić następujące objawy:

 • skurcze całego ciała i ogólny niepokój,
 • zmętnione oko i postrzępione płetwy,
 • pojawienie się śluzu na rybim ciele,
 • dochodzi do zwiększonej częstotliwości ruchów pokryw skrzelowych, gdzie następuje powolne niszczenie skrzeli.

Podsumowując skutki zbyt wysokiego pH wody jest bardzo szkodliwe dla ryb, a nawet śmiertelne. Nie należy gwałtownie obniżać pH w akwarium, ponieważ może być dla ryb śmiercionośne. W leczeniu choroby zasadowej wartość pH trzeba skorygować, dostosowując do hodowanych gatunków. Dla zdrowia żywych organizmów świata podwodnego bardzo istotny jest stabilny odczyn pH.


ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]

Scroll to Top